جمعه , جولای 1 2022
خانه / اعضاء هیات مؤسس

اعضاء هیات مؤسس

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته رتبه علمی
1 دکتر ابوالفضل عربزاده دکنری عمران دانشیار
2 فاطمه اقدامی لیسانس مترجم مربی
3 دکتر محمود صفار زاده دکنری راه و ترابری استاد
4 دکتر احسان اله کبیر دکنری الکترونیک استاد
5 دکتر مهدی شفیعی فر دکنری سازه های دریای استادیار
6 دکتر محمود رضا حقی فام دکنری بر ق قدرت استاد
7 دکتر داود امیری دکنری فقه استادیار

دکتر ابوالفضل عرب زاده

دکتر محمود صفارزاده

دکترمحمود رضا حقی فام

دکتر مهدی شفیعی فر

دکتر احسان اله کبیر