راهنمای ثبت سنوات تحصیلی

15 شهریور 1401
bonyan
828 بازدید

ابلاغ قوانین کمیسیون موارد خاص


قابل توجه کلیه دانشجویان :

اطلاعیه مربوط به سنوات تحصیلی

الف:قوانین سنوات

1-دانشجویان دوره کاردانی و کاردانی به کارشناسی جهت ثبت نام در نیمسال 6 و 7 تحصیلی نیاز به ثبت درخواست در کمیسیون موارد خاص داخلی و برای نیمسال 8 وبالاتر نیاز به  ثبت درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه اصفهان دارند.

2-دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته جهت ثبت نام در نیم سال های 12،11،10،9 نیاز به ثبت درخواست در کمیسیون داخلی و برای نیمسال های 13 وبالاتر نیاز به ثبت درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه اصفهان دارند.

3-دانشجویان دوره کارشناسی ارشد جهت ثبت نام در نیمسال 5، 6 و 7 تحصیلی نیاز به درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی و برای نیمسال 8 و بالاتر نیاز به ثبت درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه اصفهان دارند.


ب:قوانین مشروطی

دانشجویان کارشناسی پیوسته چنانچه سه نیمسال مشروطی و بیشتر دارند جهت ثبت نام در نیمسال بعد نیاز به درخواست و رای کمیسیون موارد خاص دانشگاه اصفهان دارند

دانشجویان کاردانی وکارشناسی ناپیوسته پس از دو نیمسال مشروطی جهت ثبت نام در نیمسال بعد نیاز به رای کمیسیون داخلی و پس از سه نیم سال و بیشتر مشروطی نیاز به در خواست ورای کمیسیون دانشگاه اصفهان دارند.

ج: نحوه ثبت در خواست سنوات تحصیلی

کلیه درخواست ها بایستی از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/، ارسال گردد و مدارک مورد نیاز پیوست گردد. لازم به ذکر است راهنمای انجام فرایند مربوطه، در قسمت ثبت‌نام سامانه موجود می‌باشد. دانشجو لازم است ابتدا از طریق قسمت ثبت نام نسبت به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک هویتی مورد نیاز اقدام نمایند، پس از تکمیل ثبت نام، از طریق قسمت خدمات نسبت به ثبت درخواست مورد نظر(کمیسون موارد خاص) اقدام نمایند.

درصورتی که درخواست دانشجو نیاز به ارجاع به کمسیون موارد خاص دانشگاه اصفهان را داشته باشد، می‌بایست جهت پرداخت هزینه مروبطه، به سایت دانشگاه اصفهان/سامانه پرداخت الکترونیک/قسمت خدمات رفاهی دانشجویان مراجعه نموده و ضمن انتخاب (موضوع پرداخت: کمیسیون موارد خاص استانی) و (آیتم پرداخت: نوبت مورد نظر جهت بررسی درخواست) هزینه بررسی درخواست را پرداخت نموده و فیش واریزی را در سامانه سجاد/قسمت ضمیمه بارگزاری نمایند. لازم به ذکر است پرداخت هزینه صرفاْ مربوط به کمیسیون موارد خاص دانشگاه اصفهان است لذا دانشجویان برای کمیسیون داخلی موسسه بنیان نباید هزینه ای پرداخت نمایند.

مراحل کلی جهت ثبت درخواست به شکل زیر است:

. تهیه مدارک لازم جهت اثبات شرایط خاص دانشجو: جهت کمیسیون داخلی اخذ گواهی پزشک معتمد دانشگاه (سرکارخانم ملاباشی)، دریافت کارنامه تحصیلی از طریق سامانه آموزش، تنظیم نامه درخواست جهت تمدید پایان نامه در ترم ارفاقی با پاراف استاد راهنما برای دانشجویانی که در مرحله دفاع از پایان نامه هستند

2. ثبت درخواست و ارسال مدارک و تایید در سامانه سجاد

3. تایید ، برگشت و یا عدم تایید درخواست توسط کارشناس آموزش مربوطه در دانشکده

4. تشکیل جلسه توسط اعضای شورای کمیسیون موارد خاص و اعلام رأی

5. مشاهده‌ی رأی توسط دانشجو و پیگیری‌های حضوری مورد نیاز

نکته: ثبت اطلاعات آموزشی در سامانه سجاد می بایست کاملا منطبق با کارنامه تحصیلی دانشجو باشد، لذا درصورت وجود مغایرت درخواست دانشجو رد می‌گردد.

قابل توجه کلیه دانشجویانی که شامل سنوات تحصیلی گردیده‌اند

دانشجویانی که شامل حال یکی از شرایط، بندها و حالات ذیل می باشند، به منظور انتخاب واحد یا تمدید پروژه در نیمسال اول سال تحصیلی1401-1402 بایستی از تاریخ 02/06/1401 لغایت 10/06/1401 نسبت به تکمیل درخواست کمیسیون موارد خاص از طریق سامانه جامع امور دانشجویان( سجاد) اقدام نمایند.
جهت افزایش سنوات برای کارشناسی پیوسته ترم 9 و بالاتر
جهت افزایش سنوات کارشناسی ناپیوسته ترم 6 و بالاتر
جهت افزایش سنوات کارشناسی ارشد ترم 5 و بالاتر
جهت افزایش سنوات کاردانی ترم 6 و بالاتر
جهت ادامه تحصیل دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با تعداد 2 نیمسال مشروطی و بیشتر
جهت ادامه تحصیل دانشجویان کارشناسی پیوسته با 3 نیمسال مشروطی وبیشتر
جهت ادامه تحصیل کارشناسی ارشد با تعداد 2 نیمسال مشروطی و بیشتر
(
صفحه راهنمای سجاد بارگذاری شود)
توجه : ثبت شماره تلفن همراه شخص دانشجو در سامانه سجاد جهت پیگیری های بعدی الزامی می باشد .
توجه : کلیه دانشجویان ارشد هنگام درخواست کمیسیون باید فرم نظر استاد راهنما را در سامانه بارگذاری نمایند لذا در صفحه اطلاعیه کمیسیون- راهنمای سامانه سجاد فرم تائید نظر استاد راهنما قرار داده شده است ..

 

کلیه درخواست ها بایستی از طریق سامانه سجاد به آدرسhttps://portal.saorg.ir/%D8%8C ارسال گردد و مدارک مورد نیاز پیوست گردد.